Algemene voorwaarden

Bekijk hier de voorwaarden die van toepassing zijn op Holidayguru Trips boekingen. Holidayguru Trips worden uitgevoerd door Smart Travel.

Als u een pakketreis boekt bij Smart Travel, gaat u een reisovereenkomst met ons aan. In dat geval zijn zowel de ANVR Reizigersvoorwaarden als paragraaf 1 als de onderstaande algemene voorwaarden van Smart Travel van toepassing.

 

 Versie 31.03.2022

ALGEMENE VOORWAARDEN SMART BUSINESS TRAVEL

 

INHOUDSOPGAVE

1.         Definities

2.         Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden Smart Travel

3.         Het reisaanbod

4.         Boekingen

5.         Betalingen

6.         Annulering

7.         Wijziging en indeplaatsstelling

8.         Reis- en gezondheidsinformatie

9.         De reis (algemeen)

10.      Luchtvervoer

11.      Toepasselijk recht

  

1.         Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1.     Boeking
Het aangaan van een pakketreisovereenkomst tussen u en ons.

 

1.2.     Ons of wij
Smart Business Travel, gevestigd te Woerden aan de Helsinkilaan 6 A, eveneens handelend onder de naam Marleen van Dam B.V. en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30196364.

 

1.3.     Overmacht
Een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid en dus een situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de partij die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden waren

 

1.4.     Reissom
De gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage SGR en Calamiteitenfonds.

 

1.5.     U of uw
De persoon die met ons een pakketreisovereenkomst aangaat (ook wel de “hoofdboeker”) en alle personen namens wie hij of zij de overeenkomst aangaat.

 

2.         Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden Smart Travel

2.1.     De navolgende bepalingen zijn door zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

 

3.         Het reisaanbod

3.1.     Beschrijvingen
De beschrijvingen en foto’s geven een indicatie van de situatie ter plaatse. De informatie is bedoeld om een algemene indruk te geven. Accommodaties, vervoermiddelen en infrastructuur in andere landen kunnen afwijken van de Nederlandse standaard. Er bestaat geen internationale standaard op grond waarvan accommodaties worden beoordeeld. U dient hier rekening mee te houden bij het plaatsen van een boeking.

 

4.         Boekingen

4.1.     Totstandkoming overeenkomst
Door het maken van een boeking komt een reisovereenkomst tot stand. Na het maken van een boeking, ontvangt u hiervan een boekingsbevestiging, tevens factuur. Deze boekingsbevestiging is het bewijs van het bestaan van de overeenkomst.

 

4.2.     Boekingen bij een Nederlandse reisorganisatie

is een Nederlandse reisorganisatie. Hiervoor geldt dat de boeking bindend is zodra u de boekingsbevestiging ontvangt. Reizigers uit het buitenland dienen er rekening mee te houden dat dit kan afwijken van boekingen bij een buitenlandse reisorganisatie.

 

4.3.     Reserveringskosten
Wij berekenen € 10,00 reserveringskosten per boeking. De reserveringskosten gelden bij een boeking van maximaal 8 personen. Bent u met meer dan 8 personen, dan dient u de kosten te verdubbelen/vermenigvuldigen. Indien u de reis annuleert, komen de reserveringskosten niet voor restitutie in aanmerking.

 

4.4.     Hoofdboeker
De hoofdboeker moet op het moment van boeken ten minste achttien jaar oud zijn. Het is niet toegestaan om een valse naam of een vals e-mailadres op te geven bij de boeking. Indien dit wel gebeurt, kunnen wij de overeenkomst opzeggen. In dat geval wordt de reeds betaalde reissom aan u terugbetaald. De door ons gemaakte kosten worden op dit bedrag in mindering gebracht. 

 

4.5.     Namen van de reizigers
Bij uw boeking dient u de namen (eerste voornaam en achternaam) op te geven die in het paspoort vermeld staan. Wanneer u getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam te gebruiken. De gegevens op uw vliegticket, ferry- of cruisevoucher dienen overeen te komen met de gegevens in uw paspoort. Indien blijkt dat beide documenten niet gelijk zijn, kan de luchtvaart-, ferry- en/of cruisemaatschappij u weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit het opnieuw af moeten geven van dergelijke vervoerstickets of de gevolgen van zo’n weigering. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk tijdens het boeken en bij ontvangst van uw reisdocumenten uw naam zorgvuldig te controleren om eventuele extra kosten (wijzigingskosten, her uitgifte ticket) te beperken.

 

4.6.     Beperkingen
U bent verplicht om bij uw boeking bijzonderheden te melden. Dit geldt voor zowel fysieke als geestelijke beperkingen, ook als deze middels medicatie onder controle zijn. Bij twijfel dient u als reiziger voorafgaand aan de boeking contact op te nemen met Smart Travel. Smart Travel behoudt zich het recht voor om bij twijfel de reisovereenkomst te annuleren, ook voor vertrek. Indien u tekortschiet in uw informatieplicht, kan Smart Travel u uitsluiten van (verdere) deelname aan de reis, zonder daarvoor restitutie te geven. Eventuele extra kosten voor Smart Travel worden doorberekend aan de reiziger.

 

5.         Betalingen

5.1.     Betaalproces
Bij het maken van een boeking ontvangt u een betaalverzoek om de volledige reissom te voldoen.

 

6.         Annulering

6.1.     Annulering algemeen
Indien u een pakketreis heeft geboekt en u niet meer in staat bent om deze te maken, bieden wij de mogelijkheid om de gehele pakketreis te annuleren. Het is niet mogelijk om een gedeelte van de reis – bijvoorbeeld een geboekte activiteit of andere reisdienst – te annuleren. Aan annulering van de pakketreis zijn kosten verbonden. De hoogte daarvan is een percentage van de reissom en is afhankelijk van het moment waarop u uw pakketreis annuleert.

 

6.2.     Annuleringskosten Smart Travel
De ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, artikel 9.2 bieden de mogelijkheid om de boeking te annuleren tegen de aldaar genoemde kosten. In afwijking daarvan brengen wij bij annulering van de reis de volgende kosten in rekening:

-        Tot 42 dagen voor vertrek 35%

-        42 tot 14 dagen 50%

-        14 tot vertrek dag volledige reissom

 Bij hotel-only boekingen is het mogelijk om de Trip kosteloos te annuleren tot 7 dagen voor vertrek, exclusief de reserveringskosten. Dit staat extra aangegeven in de respectievelijke Trip.

6.3.     Afwijkende (annulerings-)kosten
Indien onze leveranciers (bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij of accommodatie) afwijkende annuleringvoorwaarden hanteren, kan het voorkomen dat wij af moeten wijken van bovenstaande bepalingen. In dat geval worden de afwijkende annuleringskosten vermeld tijdens het boekingsproces.

 

6.4.     Overmacht
Op grond van de ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, artikel 9.9 kan de reiziger de overeenkomst kosteloos opzeggen wanneer zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis. In aanvulling op deze bepaling geldt het volgende:

-        Indien voor een reisbestemming ten tijde van de boeking een oranje, dan wel rood reisadvies geldt, kan de overeenkomst niet kosteloos worden opgezegd wanneer dit kort voor- of bij aanvang van de reis nog steeds het geval is. U bent zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de kleurcodes via de website Nederlandwereldwijd.nl. Indien u desondanks een boeking maakt voor een land met een oranje of rode kleurcode, en u de overeenkomst later alsnog wilt opzeggen, komen de kosten voor uw rekening.

 

7.         Wijziging en indeplaatsstelling

7.1.     Indeplaatsstelling
Bij een pakketreis is het mogelijk dat een reiziger zich laat vervangen door een ander. Bij een dergelijke indeplaatsstelling kunnen kosten in rekening worden gebracht door de betrokken dienstverleners. Deze kosten worden volledig aan u doorbelast. De reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en andere kosten die aan de indeplaatsstelling zijn verbonden.

 

7.2.     Wijziging
Wijzigingen van de overeenkomst zijn in de meeste gevallen mogelijk tot 7 dagen voor vertrek ad € 27 per boeking. Daarnaast worden de eventuele kosten van betrokken dienstverleners vermeld in 7.3 in rekening gebracht.

 

7.3.     Afwijkende wijzigingsvoorwaarden
Voor lijndienstvluchten, activiteiten, hotels, cruises, camper- en autohuur, transfers en sommige andere reisonderdelen kunnen afwijkende voorwaarden gelden, waardoor wijziging niet meer mogelijk is. Er dient dan een nieuwe boeking gemaakt te worden. Zo gelden voor lijndiensten afwijkende voorwaarden; na het printen van het vliegticket worden altijd 100% annulerings- of wijzigingskosten in rekening gebracht. Tevens kan bij veel luchtvaartmaatschappijen geen indeplaatsstelling worden doorgevoerd. Dit staat gelijk aan een annulering en zal als zodanig behandeld worden.

 

8.         Reis- en gezondheidsinformatie

8.1.     Gezondheidsinformatie
U dient zelf na te gaan welke reis- en/of gezondheidsadviezen gelden voor uw reisbestemming. Denk hierbij onder andere aan maatregelen om de verspreiding van bepaalde ziektes – waaronder Covid 19 – te voorkomen. Eventuele kosten die het gevolg zijn van het niet naleven van dergelijke maatregelen, komen voor uw rekening.

 

8.2.     Reisdocumenten
U bent als reiziger te allen tijde verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste reisdocumenten. Wij adviseren geruime tijd voor vertrek te controleren hoe lang uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Houd er tevens rekening mee dat u bepaalde bestemmingen – waaronder het Verenigd Koninkrijk – niet kunt inreizen met een identiteitskaart, maar enkel met een geldig paspoort. Meer informatie over reisdocumenten, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

9.         De reis (algemeen)

9.1.     Lokale activiteiten
Door u op uw bestemming geboekte lokale activiteiten worden buiten onze invloedsfeer aangeboden en maken geen onderdeel uit van uw pakketreis. Plaatselijke agenten of lokale organisaties waar excursies geboekt worden, zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering. Sommige risicovolle activiteiten vallen niet altijd onder de dekking van een reis- en annuleringsverzekering, controleert u dit goed alvorens u de excursie onderneemt. Voor eventuele schade en/of gevolgschade door ontstane ongelukken aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

 

9.2.     Stadshotels
Tijdens onze reizen wordt veelal overnacht in stadshotels. Deze hotels zijn over het algemeen gunstig gelegen ten opzichte van bezienswaardigheden, openbaar vervoer en het stadscentrum. U dient er echter rekening mee te houden dat kamers vaak minder ruim zijn en niet altijd een balkon hebben en dat faciliteiten – zoals parkeergelegenheid of een zwembad – vaak niet aanwezig zijn. Daarom adviseren wij om van tevoren te bekijken of een hotel over de door u gewenste faciliteiten beschikt.

 

9.3.     Reisverzekering
Wij raden u dringend aan een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een ongeval zit immers in een klein hoekje. Een goede verzekering met een uitgebreide (buitenland) dekking kan u in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Uw eigen specifieke situatie (zoals uw bestemming en de daar te ondernemen activiteiten e.d.) bepaalt de noodzaak of wenselijkheid van het afsluiten van één of meer van dergelijke verzekeringen. Ons Customer Services Center kan u hier over adviseren.

 

10.     Luchtvervoer

 

10.1.  Stoelreservering
In de meeste gevallen kunt u online bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij een stoelreservering maken. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie vindt u op de website van de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert.

 

10.2.  Vluchttijden
In uw reisbescheiden vindt u de vluchttijden en de luchthaven. Omdat de vluchttijden van diverse factoren afhankelijk zijn, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen. Wanneer de vluchttijd wordt gewijzigd, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk via e-mail op de hoogte.

 

10.3.  Vertragingen
Helaas worden (lucht)reizigers steeds meer geconfronteerd met vertragingen. Deze ontstaan door het drukke lucht- en wegverkeer, stakingen en/of stiptheidsacties, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen, te laat gearriveerde medepassagiers, etc. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor het missen van aansluitend vervoer, afhalers en voor extra kosten. Deze gemaakte kosten zijn voor eigen rekening. Bij het in ontvangst nemen van de (vlieg)tickets accepteert u de condities van vervoer waaronder de (luchtvaart)maatschappij de reizen uitvoert.

 

10.4 Contactgegevens

Om u te kunnen informeren over onregelmatige vluchtuitvoeringen en verstoringen, moeten airlines over voldoende contactgegevens beschikken om proactief contact op te nemen met passagiers. Daarom verstrekt Smart Travel namens de passagier contactgegevens door het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de passagier in het Passenger Name Record (PNR) in te voeren, met inachtneming van alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften inzake gegevensbescherming. Airlines zullen deze contactgegevens uitsluitend gebruiken voor operationele meldingen, b.v. vluchtannulering, wijziging van het schema, enz. en zal de contactgegevens niet gebruiken voor verkoop- en marketingdoeleinden.

 

11.     Klachten

11.1.  Klachten
Indien u tijdens de reis niet volledig tevreden bent, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat kan worden gezocht naar een passende oplossing. In de ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, artikel 12.1. vindt u de volledige procedure die u dient te volgen. In aanvulling op deze bepaling geldt de volgende procedure van Smart Travel:

–       Op het moment dat u niet tevreden bent, meldt u de klacht ter plaatse bij de betrokken lokale dienstverlener.

–       Vervolgens stuurt u ons een mail met uw klacht en boekingsnummer.

–       Indien het probleem ter plaatse niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u binnen twee maanden na afloop van de reis de klacht schriftelijk bij ons indienen.

 

11.2.  Extra kosten
Indien u ten gevolge van een tekortkoming extra kosten maakt, dan dient u hiervan de betaalbewijzen te bewaren. Indien u geen betaalbewijs kunt overleggen, kunnen wij gemaakte kosten niet vergoeden.

 

12.     Toepasselijk recht

12.1.  Op Smart Travel overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

_______________________________________________________________________

 

Smart Travel

Helsinkilaan 6 A

3446 AH Woerden

 

KvK: 30196364

Tel: +31 (0)85 0472 122

Mail: holidayguru@smarttravel.nl

 

 

ANVR-Reizigersvoorwaarden

(KvK-nummer 30196364) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR- Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

 

 

 Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

(KvK-nummer: 30196364) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

 

Calamiteitenfonds

(KvK-nummer: 30196364) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

•          (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

•          de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

 

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

ANVR Consumentenvoorwaarden

SGR Garantieregeling